kodulehtemail
ÜldandmedOmavalitsusHaridusKultuur ja sportTervishoid ja sotsiaalhooldusEttevõtlusAvalik teaveTurismMAJANDUS JA KESKKOND
Uudised  Külalisteraamat  Ajalugu  Haldusjaotus  Asend  Sümboolika  Kontakt  Valla asutused  Politsei ja pääste  Tunnustusavaldused  Majandus ja keskkond  Valimised 2013  Alutaguse vald  Valimised 2017  Noorsootöö 

Alutaguse vald

 • Tudulinna Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule - 10.mai 2017 otsus nr. 11
 • Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine
 • Määruse eelnõu   Seletuskiri  Alutaguse kaart


  ****** 


  29. detsembril 2016 allkirjastasid Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna Vallavolikogude esimehed ühinemislepingu:

  1) ÜHINEMISLEPING
  2) Lisa 1 - Ühinemislepingu seletuskiri
  3) Ühinevate valdade kaart 1:50 000

  6) Lisa 3 - Prioriteetsete investeeringute kava
  7) Lisa 8 - Õiend Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muudatusettepanekute kohta  ****
  Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu avalikustamine"

  Tudulinna Vallavolikogu 19.10.2016 otsusega nr 32 otsustati kiita heaks Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu projekt ja korraldada
  ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek
  25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016
  Tudulinna Vallavalitsuses (Pargi 2 Tudulinna alevik) ja Tudulinna valla veebilehel www.tudulinnavv.ee.

  Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu kohta saab esitada hiljemalt 15. novembril 2016
  kirjalikult Tudulinna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2 Tudulinna alevik 42202 Ida-Virumaa või e-posti aadressil tudulinnavv@tudulinnavv.ee.
 • Ühinemisleping
 • Ühinemislepingu seletuskiri
 • Prioriteetsete investeeringute kava
 • Alajõe valla 2015.a. majandusaasta aruanne
 • Iisaku Valla 2015.a. majandusaastaaruanne
 • Illuka valla 2015 majandusaasta aruanne
 • Mäetaguse valla 2015 majandusaasta aruanne
 • Tudulinna valla 2015.a. majandusaasta aruanne  ****

  Tudulinna valla ühinemisläbirääkimiste dokumendid

 • Tudulinna Vallavolikogu 28.12.2016 otsus nr. 37 "Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"
 • Tudulinna Vallavolikogu 07.12.2016 otsus nr. 34 "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine"
 • Tudulinna Vallavolikogu 19.oktoobri 2016 otsus nr 32 "Ühinemislepingu projekti heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
 • Tudulinna Vallavolikogu 29.09.2016 otsus nr. 29 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"
 • Iisaku Vallavolikogu 15.09.2016 otsus nr. 151 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste jätkamine"
 • Avinurme VVK 02.06.2016.a. otsus nr.115 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine, jätkamine
 • Tudulinna Vallavolikogu otsus 25. november2015 nr. 32
 • Iisaku VVK otsus - Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks
 • Tudulinna VVK 10.veebruar 2016 otsus nr. 3
 • Avinurme Vallavolikogu 21.01.2016.a.otsus nr.94 Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks
  Alutaguse vald.ee
 • Uudised

  Alutaguse Vallavalitsuse info
  ENESEKAITSEKOOLITUS 13. jaanuaril ja 3. veebruaril 2018 Avinurme kultuurikeskuses
  Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  Tudulinna Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Männiku põik 6 maaüksuse
  Pensionite/hüvitiste tulumaksustamisest alates 1.jaanuarist 2018
  Ida-Virumaa, Tudulinna vald, Tudulinna alevik, Pargi tn. 2 Telefon: 337 9730, E-mail: tudulinnavv@tudulinnavv.ee