kodulehtemail
ÜldandmedOmavalitsusHaridusKultuur ja sportTervishoid ja sotsiaalhooldusEttevõtlusAvalik teaveTurismMAJANDUS JA KESKKOND

Jäätmekäitlus

 • Seisuga 31.01.2014 lõppes Tudulinna vallas korraldatud jäätmevedu.
  Ragn-Sells AS jätkas teenindamist kehtiva graafiku alusel. Uut lepingut selleks sõlmima ei pea.
  Samas annavad teada, et Kui klient ei ole 01. märtsiks 2014 teavitanud neid lepingu lõpetamise soovist, jätkub leping vabaturu tingimuste alusel

 • RAGN-SELLS jäätmekäitluse hinnakiri Ida-Virumaal
 • Taaskasutatavate jäätmete sorteerimisnõuded  siit
 • Papi- ja paberipakendikonteinereid momendil Tudulinna vallas ei ole

 • TUDULINNA VALLAS ASUVAD PAKENDIKONTEINERID

  * Tudulinna alevikus
  1) Kaupluse juures
  2) Uus tn. 2 korterelamu juures

  * Matsu talu parkimisplatsil

  * Oonurme end. kauplusehoone juures

  * Rannapungerjal • MILLISED JÄÄTMELIIGID ON HÕLMATUD JÄÄTMEVEOGA?

  * Kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed
  * Kaubanduses, teeninduses ja kontoris tekkivad ning koostiselt ja omadustelt olmejäätmetega samalaadsed jäätmed
  * Olmejäätmetest eraldi ehk liigiti kogutav vanapaber ja papp (v.a. ettevõtete pakendi ja tootmisjäätmed)
  * Biolagunevad jäätmed (nt köögi- ja sööklajäätmed)
  * Suurjäätmed (nt vanamööbel).

  MILLISED JÄÄTMELIIGID EI OLE HÕLMATUD JÄÄTMEVEOGA?

  * Liigiti kogutavad pakendijäätmed (nt joogitaara)
  * Ehitus- ja lammutusjäätmed
  * Aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad, puulehed)
  * Vedeljäätmed
  * Ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid, patareid)
  * Elektroonikajäätmed (nt külmkapp, pesumasin)
  * Tootmismaa sihtotstarbega kinnistul tekkivad jäätmed
  * Jäätmeluba või kompleksluba omava ettevõtte jäätmed.

  Olmeprügikonteinerisse sobivad:

  *kasutatud paberkäterätikud ja –taskurätikud, elektripirn hõõglambiga, vanad riided ja jalanõud, leiva- ja saiakoti klõpsud, laste mähkmed, kassiliiv, tampoonid-hügieenisidemed, kasutatud kondoomid, katkised nõud, jahutatud tuhk, pastakad ja viltpliiatsid, kasutatud toiduõli, väikeses koguses klaasikillud


  Olmejäätmete konteinerisse ei sobi:

  * aia- ja haljastusjäätmed (nt puuoksad, puulehed) – pane need komposti;

  * paber ja papp – vii need vastavasse kogumisvahendisse ;

  * plast-, klaas-, metall-, kartongpakendid – vii need pakendikogumispunkti või pane rohelisse kilekotti (võimalik teatud piirkondades);

  * ehitus- ja lammutusjäätmed – telli konteiner või vii jäätmejaama;

  * vedeljäätmed (käimlajäätmed ja kogumiskaevude setted) – telli paakauto;

  * ohtlikud jäätmed (nt värvid, ravimid, patareid) – vii jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti;

  * elektroonikajäätmed (nt külmkapp, pesumasin) – vii jäätmejaama või elektroonikajäätmete kogumispunkti või telli äravedu;

  * suurjäätmed (nt vanamööbel) – telli konteiner või vii jäätmejaama;

  *kuum tuhk – jahuta enne konteinerisse panemist temperatuurini alla +30oC.

 • Uudised

  Tudulinna Laulu-Mängu Seltsi 125 aastapäeva tähistamine 15. detsembril 2017
  Leader projektitoetuste järgmine voor toimub oktoobris
  Kulu põletamine on ohtlik ja keelatud!
  Õiguskorra ülevaade Tudulinna vallas 2016
  ALLKIRJASTATI ÜHINEMISLEPING JA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE TAOTLUS
  Ida-Virumaa, Tudulinna vald, Tudulinna alevik, Pargi tn. 2 Telefon: 337 9730, E-mail: tudulinnavv@tudulinnavv.ee