kodulehtemail
ÜldandmedOmavalitsusHaridusKultuur ja sportTervishoid ja sotsiaalhooldusEttevõtlusAvalik teaveTurismMAJANDUS JA KESKKOND
Matsu Talu Külalistemaja  Tudulinna HEJ 

Peipsi põhjarannik on juba aastakümneid olnud Eestimaa intensiivsemalt kasutatavaid puhkepiirkondi.
Peipsiäärse puhkealade üheks arengut soodustavaks faktoriks on kahe tippkoormuse – suvise (loodusturism, rannapuhkus, vee- ja kalasport) ja talvise (kala- ja jahi-, vee- ning suusasportlased) olemasolu. Rannapungerja on juba aastaid üks suuremaid ujuvvahendite hoidmiskohti (paadisadamad).
Rannapungerjal on 77 kohaga 2 paadiühistut.

Järve äärse ala üldplaneering Valmis 2011. aastal. Planeering sätestab edasised sotsiaalmajanduslikud arengusuunad ning määratleb säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused. Samuti maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine. Eesmärgid on: soodustada elamuarendust, tagada kvaliteetne elukeskkond ja esmatarbeteenuste kättesaadavus kohapeal ning luua tingimused aktiivseks puhkuseks ja vaba aja veetmiseks, soodustada ettevõtluse arengut ning arendada ja mitmekesistada puhkemajandust puhkeväärtuslikes piirkondades, luua uusi rekreatsioonivõimalusi arvestades maastiku taluvusvõimega; säilitada looduskeskkond ja rohelise võrgustiku terviklikkus, võimaldada uute äriterritooriumide kasutuselevõtmist majandustegevuse elavdamiseks ja töökohtade loomiseks.


Peipsi põhjaranniku puhkeala hõlmab piirkonda Tammispääst Vasknarvani. Siin asuvad Järvevälja ja Smolnitsa luited ning Peipsi-äärne laulev liiv, mis viitab järvevee puhtusele. Maastik vaheldub pikkade luiteahelike ja nende vahele jäävate soode ja rabadega. Puhkeala jõgederohkus soosib veematkade ja erineva raskusastmega retkede korraldamist. Piirkonda jääb ka Kurtna järvestik, Eesti kõige järvederikkaim ala, kus u 30 km2 leidub ligikaudu 40 järve ja järvekest.

Puhkeala eesmärk on elavdada järveäärset puhkust ning pakkuda võimalust metsaandide korjamiseks. Lisaks Kauksi telkimisalale ja puhkuseks kui loodud järveäärsetele luidetele tasub külastada Kotka õpperada, mis päädib Rüütli rabasaarel, ning Selisoo matkarada.
  http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/peipsi-pohjaranniku-puhkeala#

*****


Rannapungerja tuletorn. Ehitatud 1937. Praegu on see Ida-Virumaa ainus töötav tuletorn. Tuletorni vundamendile rajatud puitlaudisega kaetud vaateplatvormilt avaneb kaunis vaade Peipsi järvele ja rannamaastikule.
Alates 2010. aastast toimub igal suvel Tuletorni kontsert, kus esinevad mitmed tuntud artistid üle Eesti.

Tuletorni Kontsert info

*****


Tudulinna rahu koguduse kirik ehitati 1938-1939 arh E. Sachariase projekti järgi. Välisilme kujundab maakivist seinte kontrast valgeks värvitud tellistorni, kvaadernurkade ja ümarkaarsete aknapiiretega.

Tudulinna hüdroelektrijaam müüb elektrienergiat Eesti Energia AS-le. Avariiolukordades on hüdroelektrijaam arvestatavaks energiaallikaks. Hüdroelektrijaam asub looduslikult kaunis kohas, olles matkade ja õppekäikude sihtkohaks
  Loe veel www.virumaa.ee

*****

Eestis on olnud hulgaliselt suuri puusildu, aga ühelgi neist pole olnud katust.
Lemmaku külas asuval Järuska sillal on.
Katus pole sillal mitte uhkuse pärast, vaid selleks, et kaitsta puitkonstruktsioone. Seejuures on sild piisavalt lai ja sealt mahuvad üle ka autod. Silla projekteeris insener Illimar Kalk. Rannapungerja jõgi tundub küll üsna väikese jõena, kuid kevaditi on tema jõud suur ja Järuska silla on kevadine vetevool paar korda ka ära viinud.
Sild valmis MTÜ Tuletorn eestvõttel ja avati 2013.aastal.


MAJUTUS JA RUUMIDE RENT

Matsu Talu Külalistemaja alates 01.09.2014 teenindab vaid ettetellimisel
kontakt: tel. 502 5113, 5635 7449
e-mail: enely@matsutalu.eu, ingrid@matsutalu.eu


Oonurme Külamaja
kontakt: Kaili Maasikmäe - tel. 53479570, kaili.maasikmae@gmail.com

Rannapungerja kämpingud
kontakt: 56707596, info@peipsisands.com


Uudised

Alutaguse Vallavalitsuse info
ENESEKAITSEKOOLITUS 13. jaanuaril ja 3. veebruaril 2018 Avinurme kultuurikeskuses
Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tudulinna Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Männiku põik 6 maaüksuse
Pensionite/hüvitiste tulumaksustamisest alates 1.jaanuarist 2018
Ida-Virumaa, Tudulinna vald, Tudulinna alevik, Pargi tn. 2 Telefon: 337 9730, E-mail: tudulinnavv@tudulinnavv.ee